WYBIERZ JĘZYK: PL EN FR RU
HAK SZYBKODEMONTOWALNY WERTYKALNY

Hak wertykalny
 
Montaż (rysunki 1-5)
 
A. Przed zamontowaniem kuli należy się upewnić czy jest ona do tego przygotowana. Można to stwierdzić na podstawie koloru wskaźnika znajdującego się na pokrętle kuli. Wskaźnik powinien być czerwony. W innym przypadku należy wcisnąć mocno pokrętło i przekręcić je (cały czas dociśnięte) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do jego końcowej pozycji. Pokrętło powinno pozostać w tej pozycji. Patrz rysunek 1.
 
B. Usunąć dolną zaślepkę zabezpieczającą wnętrze korpusu przed zanieczyszczeniami. Należy upewnić się, że wnętrze korpusu nie jest zabrudzone pyłem,piaskiem, błotem itp.  Wsunąć kulę do korpusu od dołu w taki sposób aby wystające trzpienie wpasowały się w odpowiednio do tego przygotowane miejsca w korpusie. Patrz rysunek 2.

W momencie wsadzania kuli do korpusu nie dotykać pokrętła.

Następnie pociągnąć kulę ku sobie (trzpienie kuli z lewej i prawej strony muszą znajdować się w zagłębieniach korpusu). Mechanizm powinien automatycznie zablokować kulę a pokrętło powinno przekręcić się w taki sposób aby w okienku na pokrętle pojawił się kolor zielony a samo pokrętło odskoczyć około 5 mm.

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy zawsze sprawdzać czy w okienku pokrętła jest kolor zielony, jak pokazano na rysunku 3.

W innym przypadku należy zdemontować kule i rozpocząć montaż od początku.
 
C. Zamek znajdujący się w mechanizmie jest tylko zabezpieczeniem antykradzieżowym. Nie jest on elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo użytkowania systemu. Możliwe jest bezpieczne korzystanie z zaczepu bez zamkniętego zamka tak długo jak mechanizm jest zamontowany w prawidłowy sposób opisany powyżej. 
 
D. Należy zamykać zamek mechanizmu poprzez obrót klucza o pół obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rysunek 4). Po wyjęciu kluczyka nie ma możliwości wciśnięcia i przekręcenia pokrętła a tym samym nie ma możliwości wypięcia kuli. Jeśli można zamknąć mechanizm przy użyciu kluczyka świadczy to o poprawnym zamontowaniu kuli. Najważniejszym wskazaniem pozostaje okienko na pokrętle, które przed rozpoczęciem holowania powinno wskazywać kolor zielony. Przed rozpoczęciem holowania należy pamiętać o wyjęciu kluczyka z zamka mechanizmu. System szybko wypinanej kuli jest teraz gotowy do użytkowania.

 

Demontaż (rysunki 6-8)
 
A. Zawsze odczepiaj przyczepę przed rozpoczęciem wypinania kuli (rys. 6) oraz wszelkie akcesoria, które przeszkadzają w dostępie do mechanizmu  wypinania kuli.
 
B. Otworzyć zamek mechanizmu poprzez przekręcenie kluczyka o pół obrotu przeciwnie do ruch wskazówek zegara (rysunek 7).
 
C. Lewą ręką przytrzymać kulę. Mocno docisnąć pokrętło i następnie (pokrętło cały czas wciśnięte) przekręcić je do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pokrętło powinno pozostać w tej pozycji (rysunek 8).
 
D. Kula powinna wysunąć się z korpusu pod wpływem siły ciężkości. Należy cały czas przytrzymywać kulę aby nie upadła na podłogę.
 
E. Po wyjęciu kuli z korpusu należy włożyć dołączoną zaślepkę, która zabezpiecza wnętrze korpusu przed zanieczyszczeniami.
 
F. W czasie kiedy kula nie jest używana należy ją przechowywać w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu. Jeśli jest przechowywana w samochodzie musi być zabezpieczona w ten sposób aby nie mogła się swobodnie przemieszczać. Przemieszczająca się swobodnie kula może stanowić zagrożenie w przypadku gwałtownego hamowania, pokonywania
ostrych zakrętów lub wypadku.