WYBIERZ JĘZYK: PL EN FR RU
Projekt UE
europe

Projekt POIR.03.02.02-00-0039/16

„Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego mocowania haka
holowniczego, będącego wynikiem przeprowadzonych prac B+R”

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Henryk i Zbigniew Nejman
"AUTO-HAK" Spółka Jawna

Celem projektu POIR.03.02.02-00- 0039/16 jest wdrożenie nowej technologii „produkcji mocowania haka holowniczego z zastosowaniem plastycznej obróbki gwintów”. Technologia powstała w wyniku wieloletniej współpracy inżynierów przedsiębiorstwa z Katedrą Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów, Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. W wyniku zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych, przez zespół naukowców z Politechniki Koszalińskiej powstał wirtualny prototyp, który został wydrukowany w technologii 3D i poddany testom fizycznym. Pozytywne wyniki doprowadziły do zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej. Efektem realizacji tego projektu będzie zbudowanie nowatorskiego ciągu technologicznego, który umożliwi wdrożenie technologii plastycznej obróbki gwintów i wejście na rynek z innowacyjnym rozłącznym hakiem holowniczym.
Dzięki wdrożeniu nowej technologii przedsiębiorstwo Auto-Hak podniesie swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku Europejskim. Wieloletnia współprac a z Politechniką Koszalińską umożliwi wprowadzenia na rynek wynalazku, który jest produktem zaawansowanym technologicznie i wiedzo-chłonnym. Nowy produkt będzie posiadał cechy i funkcjonalności, którymi nie dysponuje obecnie żaden z zagranicznych konkurentów przedsiębiorstwa. Konkurowanie finalnym, tak skomplikowanym produktem pozwoli firmie efektywnie konkurować na rynkach eksportowych.
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności poprzez prowadzenie kompleksowych prac B+R, a następnie wdrożenie nowego (Nr zgłoszenia P.415557 z dnia 28/12/2015r. do Urzędu Patentowego R.P.) innowacyjnego produktu do oferty spółki.
 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7000808

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Henryk i Zbigniew Nejman
"AUTO-HAK" Spółka Jawna
ul. Słoneczna 16 K
76-200 SŁUPSK
e-mail: office@autohak.com.pl