WYBIERZ JĘZYK: PL EN FR RU
Kontakt z nami
  KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub skontaktować się z biurem handlowym w godzinach 7.00 - 15.00:

AUTO-HAK SP. Z O. O.
ul. Słoneczna 16K
76-200 Słupsk
Tel. (59) 8 414-414, 

e-mail: office@autohak.com.pl


 
Dział sprzedaży:
 
 Agnieszka Łuszczyńska, kom. 533-353-812, tel. 59/8414 414 w. 36, a.luszczynska@autohak.pl


 Kinga Klinger-Grzeżułkowska, kom. 533-353-815, tel. 59/8414 414 w. 32, kinga.k@autohak.pl

 Kamila Śliwka, tel. 59/8414 414 w. 47,  office@autohak.com.pl 

 Agnieszka Nejman-Sawczak, tel. 59/8414 414 w. 46,  a.nejman@autohak.pl

Adrian Puścian tel. 59/8414 414 w. 43, a.puscian@autohak.pl
 
 Roksana Tutka, kom. 533-353-814 tel. 59/8414 414 w. 31, r.tutka@autohak.pl

 
 
 
Inspektor Ochrony Danych:

 Maria Lothamer, iod@autohak.pl

adres do korespondencji:  jak u Administratora z dopiskiem IOD
 

Formularz kontaktowy

Administrator danych osobowych
AUTO-HAK SP. Z O.O., z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Słoneczna 16K, e-mail: office@autohak.com.pl . W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: jak u Administratora z dopiskiem IOD, e-mail: iod@autohak.pl.
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane podane w formularzu?
Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania Klienta lub w innych sprawach, w których Klient kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).
Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami. Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
Prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego, tj. iod@autohak.pl