WYBIERZ JĘZYK: PL EN FR RU
Sprzedaż wysyłkowa haków i akcesoriów
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju.
W przypadku zamówienia prosimy o kontakt z biurem handlowym w godzinach             7.00 - 15.00:

AUTO-HAK
ul. Słoneczna 16K
76-200 Słupsk
(59) 8 414-414, 8 414-413
office@autohak.com.pl
Bank PEKAO S.A. O/Słupsk 25124037701111000040683113

ZNAJDŹ SWOJĄ PRZESYŁKĘ
DHL
DPD
POBIERZ PLIK Z ZAMÓWIENIEM I WYŚLIJ GO DO NAS
FAXEM NA NR +48 59-8414-414 - pobierz plik *doc | *pdf 
 

"Administratorem danych osobowych jest PPUH H.i Z. Nejman AUTO-HAK Sp. Jawna,z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Słoneczna 16K, e-mail: office@autohak.com.pl . W spółce został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanym Inspektorem Ochrony Danych), adres korespondencyjny: Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@autohak.pl.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

"Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres korespondencji oraz okres przedawnienia roszczeń z tym związanych. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Klientem”.